NG Kerk Vrystaat: Sendeling - Missie Japan

SENDELING - MISSIE JAPAN (‘n Sendingvennootskap van die NG Kerkfamilie en ander Gereformeerde kerke in SA en die Reformed Church in Japan):  Missie Japan nooi kandidate uit tot deelname aan ‘n proses om as sendeling na Japan gestuur te word.  Sendingwerk in Japan verg ‘n lewensroeping, spesiale gawes en ‘n langdurige leerproses (teologie, taal en kultuur), die werf, voorbereiding en uitstuur van sendelinge is daarom ‘n proses in biddende afhanklikheid.  Rig aansoeke asseblief vóór Woensdag 31 Januarie 2018, sien dokument met meer inligting, hierby aangeheg.  Klik hier vir meer inligting

Gebruikers

Soek

LiG Tydskrif

 

Lees in LiG se Desember-uitgawe

2017.12

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
1 Desember 2017

 2017.12.01