Kerkbode 16 Februarie 2018

Lees in die jongste Kerkbode ...

Kerkbode van 16 Februarie 2018 het twee sterk verhale waarin versoening ’n sentrale tema is. Die een kom uit Coligny in Goudland-sinode, en die ander uit Graaff-Reinet in die Oos-Kaapse sinode.

Lees ook hoe dominee Nico Swart wonderlike kollegas tydens  sy pelgrimstog gedurende sy Sabbatsverlof ontdek het.

Daar is verhale oor ’n groentetuin op ’n sypaadjie, ’n beloofde land in Ga-Rankuwa en ’n leesprojek vir kinders.

Lees verder oor die kerk se reaksie op die droogte, oor die jongste verwikkelinge in die hofsaak oor die kerk se besluite oor selfdegeslagverhoudinge, oor die Teologiese Dag op Stellenbosch, oor die NG Kerk se verhoudinge met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – en nog heelwat meer.

2018.02.16

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Oktober-uitgawe

2018.10

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
21 September 2018

 2018.09.21