Kerkbode: 1 Desember 2017

Lees in die laaste Kerkbode van 2017 ...
Kerkbode van 1 Desember stel 29 nuwe proponente aan die kerk voor: entoesiastiese en bekwame voornemende predikante uit Pretoria, Bloemfontein en Stellenbosch. Beroep hulle!
Daarby vertel Kerkbode hoe die belydenisaflegging van ‘n multigestremde jong vrou in die gemeente Pretoria-Dowes konkrete gestalte gegee het aan die gemeente se jaartema: God se liefde vir almal.
Lees ook oor Bonaeropark se Gratis Basaar, die vraag of Martin Luther ‘n held was of nie, en oor teologiese opleiding vir ‘n missionale bediening.  Charlotte Sibanyoni, teologiestudent van die NG Kerk, skryf oor haar ideaal dat die kerk ’n brug moet wees, en Mariëtte Odendaal het vir Annalise Wiid vertel hoe Afrika haar verryk het.

2017.12.01

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Oktober-uitgawe

2018.10

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
21 September 2018

 2018.09.21