Kerkbode 26 Januarie 2018

Lees in die eerste Kerkbode van 2018 ...

Die eerste Kerkbode van 2018 bring ’n verskeidenheid van nuus uit die kerk. Lees oor ’n nuwe speelpark vir kinders in ’n arm gemeenskap, oor ’n boer wat in sy werkers belê en die vrugte daarvan pluk, oor rockkonserte wat soos missionale eredienste is, en oor hoe die ramphulp aan Knysna nou oor ’n baie wyer front nood verlig.

Lees wat skryf ds Nelis Janse van Rensburg oor die Koninkryk van God in 2018, en van die lesse wat ’n jong sendeling tydens uitreike na Botswana geleer het.

Ds Henk Gous sê hoe hy dink die gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag op ‘n beter manier gevoer kan word en dr André Bartlett skryf oor ’n aangrypende skildery na aanleiding van die kindermoord in Betlehem.

Kerkbode: Met die nuwe toepassing (app) is die Kerkbode nog makliker toeganklik. Kerknuus is onmiddellik op lidmate se selfone beskikbaar. Saam met dié app is die e-Kerkbode ook per e-pos gratis beskikbaar. Teken in by www.christians.kerkbode.co.za

2018.01.26

Kerkbode 16 Februarie 2018

Lees in die jongste Kerkbode ...

Kerkbode van 16 Februarie 2018 het twee sterk verhale waarin versoening ’n sentrale tema is. Die een kom uit Coligny in Goudland-sinode, en die ander uit Graaff-Reinet in die Oos-Kaapse sinode.

Lees ook hoe dominee Nico Swart wonderlike kollegas tydens  sy pelgrimstog gedurende sy Sabbatsverlof ontdek het.

Daar is verhale oor ’n groentetuin op ’n sypaadjie, ’n beloofde land in Ga-Rankuwa en ’n leesprojek vir kinders.

Lees verder oor die kerk se reaksie op die droogte, oor die jongste verwikkelinge in die hofsaak oor die kerk se besluite oor selfdegeslagverhoudinge, oor die Teologiese Dag op Stellenbosch, oor die NG Kerk se verhoudinge met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika – en nog heelwat meer.

2018.02.16

Kerkbode 2 Maart 2018

Lees in die Kerkbode van 2 Maart ...

...  waarom die boere van Grabouw se skenking van water aan Kaapstad ʼn geloofstap was. Lees ook hoe lidmate, ʼn gemeente en ʼn middestadbediening saamwerk om van die herwinning van huishoudelike afval ʼn sukses te maak.

Daar is ʼn verhaal oor twee Malawiërs wat deur gelowiges in Suid-Afrika gehelp is en wat nou ʼn groot verskil in hulle eie land maak, en nog ʼn verhaal oor ʼn inisiatief van Toekomsvenster om jong mense op te lei.

Lees oor ʼn liturgiekonferensie, oor die teologiese dae op Stellenbosch en in Bloemfontein, oor die komende #imagine-jeugfeeste en oor ʼn voetsoolsinode van die Oostelike Sinode.

Daarby is daar nog ʼn bespreking van ʼn aangrypende skildery, en heelwat meer.

2018.03.02

Kerkbode 20 April 2018

Lees in die Kerkbode van 20 April ...

...... lees en kyk foto’s van die onlangse #imagine-feeste by Bredasdorp, Jeffreysbaai, Bothaville en Bela-bela. Daar is nuus oor die Andrew-Murray-, Cordis Trust en ander pryse. Twee jong dominees vertel van positiewe belewenisse wat hulle onlangs gehad het.

Ds Nelis Janse van Rensburg skryf oor die kerk en evangelisasie, Henco van der Westhuizen oor hoe Luther se denke oor hoe ‘n mens God leer ken, en dr Frits Gaum oor artikel in die Nederlandse Geloofsbelydenis.

Daar is nuus uit die Wes-Kaap oor hoe die kerk op rampe moet reageer, oor die kerk en diskriminasie teen vroue, en oor hulpmiddels vir gesprekke oor seksualiteit.

Lees ook in die kunsrubriek oor ‘n skildery van Christus in die agterbuurt.

2018.04.20

Soek

Volg ons op Facebook

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Oktober-uitgawe

2018.10

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
21 September 2018

 2018.09.21