Kerkbode 4 Maart 2016

Versoening is ‘n tema wat deur ’n paar bydraes tot die Kerkbode van 4 Maart loop – van die verhaal van die gesamentlike nagmaal van die gelowiges van Pinelands en Athlone, deur die Koininia-maaltydgroepies in Worcester tot by studente van alles rasse wat saam bid by Tukkies.

Daar is ook verskillende verhale van hoe gelowiges mekaar bystaan in die droogte.

In die gay-debat val die kollig in hierdie uitgawe op die Sodomverhaal en die Levitikus-tekste – en daar is twee bladsye met lesersbriewe wat op vorige bydraes reageer.

Daar is verhale van gelowiges wat help om stukkende kinders heel te maak op die Kaapse vlakte en in Nelspruit. En daar is nog heelwat meer te lees in die nuwe Kerkbode.

 

Om in te teken op Kerkbode, klik hier.

Kerkbode 15 April 2016

Lees in Kerkbode se uitgawe van 15 April ...

Die jongste Kerkbode vertel op sy voorblad van die elektroniese pad wat Kerkbode, een van die oudste koerante in die land, inslaan.

Ds Nelis van Rensburg skryf oor die struktuur en kultuur van die NG Kerk en dr André Olivier van Namibië oor hulle sinodesitting.

Daar is nog twee bydraes tot die gay-debat en ’n paar briewe wat daarop reageer.

Lees ook ...

  • van die NG Kerk in die middestad van Johannesburg,
  • van ’n onwaarskynlike vennootskap uit die NG Kerk wat studente in Port Elizabeth help,
  • van die NaEden-retraitesentrum waar ’n mens kan leer om te ‘dans met God’,
  • van ’n gemeente se omgee wat ’n pa en sy kinders op ’n nuwe pad geplaas het,
  • van die wenners van die Andrew Murray-pryse,

en nog heelwat meer.

Kerkbode 2016.04.15

Kerkbode 3 Junie 2016

Lees in die Kerkbode van 3 Junie ...

...die getuienis van ds Chris Barnardo wat ʼn slagoffer was van die Kerkstraatbom. In ʼn tyd waar versoening hoog op die kerk se agenda is, is dit iets om te lees.

Daar is ook verhale oor:

  • ... kokke wat, as deel van die omvattende fokus op vroeë kinderontwikkeling, leer om kos vir kleuterskole voor te berei;
  • ... oor “tydelike” ma’s wat onontbeerlike koestering bied vir babatjies wat wag op aanneming;
  • ... oor hoe die mense van Mes in Johannesburg hulself gee vir die armstes van die armes;
  • ... en oor ʼn familieboerdery in KwaZulu-Natal waar geloof met Woord en daad uitkring.

Die sanger Jan de Wet, een van die pioniers van ʼn musiekbedieing, gesels onder meer oor die slaggate van so ʼn bediening.

In die jongste aflewering van die gay-debat word daar aandag gegee aan die verhouding tussen die wet en die liefde en in die kunsrubriek kom ʼn skildery van Andy Warhol aan die beurt.

Kerkbode 2016.06.03

Kerkbode 16 Junie 2016

Lees in jongste Kerkbode ...                

In Kerkbode van 16 Junie word die verhaal vertel van hoe bendelede in tronke met liefde en geduld deur gelowiges die kans gegee word om nuut te begin.

Lees ook hoe die Groote Kerk in Kaapstad help om ʼn dogtertjie wie se ma vermoor is, ʼn kans in die lewe te gee.

Daar is nuus uit die Winterskool wat by die Universiteit van Stellenbosch aangebied is, asook oor die groot aantal dominees wat die NG Kerk gaan nodig hê.

In die gay-debat word daar in hierdie uitgawe gekyk na die rol wat die belewenisse van gay mense in die debat speel, en in die reeks oor kuns en die kerk, kom twee skilderye van Vincent van Gogh aan die beurt.

Kerkbode 2016.06.16

Soek

Volg ons op Facebook

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Oktober-uitgawe

2018.10

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
21 September 2018

 2018.09.21