Kerkbode: 1 Desember 2017

Lees in die laaste Kerkbode van 2017 ...
Kerkbode van 1 Desember stel 29 nuwe proponente aan die kerk voor: entoesiastiese en bekwame voornemende predikante uit Pretoria, Bloemfontein en Stellenbosch. Beroep hulle!
Daarby vertel Kerkbode hoe die belydenisaflegging van ‘n multigestremde jong vrou in die gemeente Pretoria-Dowes konkrete gestalte gegee het aan die gemeente se jaartema: God se liefde vir almal.
Lees ook oor Bonaeropark se Gratis Basaar, die vraag of Martin Luther ‘n held was of nie, en oor teologiese opleiding vir ‘n missionale bediening.  Charlotte Sibanyoni, teologiestudent van die NG Kerk, skryf oor haar ideaal dat die kerk ’n brug moet wees, en Mariëtte Odendaal het vir Annalise Wiid vertel hoe Afrika haar verryk het.

2017.12.01

Kerkbode: 17 November 2017

Lees in die Kerkbode van 17 November ...

Kerkbode van 17 November vertel verskeie verhale oor eenheid. Uit Sinode Goudland kom die verhaal van 24 swart gemeentes wat hulle by die NG Kerk aangesluit het.

Uit die Wes-Kaap is daar die verhaal van die Wesland Verenigende Ring wie se paadjie na eenheid soms stamperig verloop het, maar vir wie die Tussenorde die pad nou baie gelyker maak.

In die middestad van Pretoria het die gemeente van die NG Kerk en dié van die Verenigende Gereformeerde Kerk by ’n erediens hulself ook verbind tot eenheid.

Lees ook oor ’n erediens op Hervormingsdag waar Protestante en Katolieke saam die historiese gebeure van ’n halwe millennium gelede in herinningerig geroep het.

Van die ander leesstof in dié Kerkbode handel oor twee gemeentes wat die grens na Swaziland (en in die proses ook ander grense) oorgesteek het; oor gelowiges wie se omgeedade ’n skaapboer uit die Karoo se ramp omgekeer het; oor lofdansers van Nelspruit wat hoop losdans; en oor ’n bobaas-storieverteller – in gebaretaal.

2017.11.17

Kerkbode: 3 November 2017

Die Kerkbode van 3 November vertel ...

... hoe daar op die klein Karoodorpie Touwsrivier ’n doelgerigte pad na kerkeenheid gestap word.

Lees ook van motorwagte aan wie “pratende Bybels” uitgedeel is, oor ’n pretdraf op Merweville wat ’n draer van Jesus-liefde word, oor ’n herwinningsprojek op Vryburg wat twee vlieë met een klap slaan, oor ’n verhouding tussen ’n Wes-Kaapse gemeente en ’n susterskerk in Sri Lanka, oor die NG Kerk se gemeentes in Zimbabwe, en oor ’n gesin wat drie kinders in pleegsorg geneem het.

Daar is verskeie bydraes teen die agtergrond van die Reformasievieringe, onder meer een met ’n verrassende pespektief op die bieg en een wat verduidelik hoe Martin Luther se invloed ver wyer as die kerk strek.

Lees ook oor ‘n voorstel dat die hofsaak van ’n aantal lidmate teen die kerk liewer deur arbitrasie besleg moet word.

2017.11.03

Kerkbode: 20 Oktober 2017

Lees in die jongste Kerkbode ...

Kerkbode van 20 Oktober vertel die verhaal van eenheid en samewerking tussen gelowiges op Potchestroom – iets wat hulle nie gedink het moontlik is nie, maar wat God nietemin laat gebeur het.

Daar is twee verskillende artikels met rigtingwysers vir die oorlewing van sukkelende gemeentes, een uit ’n akademiese agtergrond en een na aanleiding van die praktyk van ’n paar Oos-Kaapse gemeentes.

Daar word ook vertel van ’n kunsprojek in Franschhoek wat mense gehelp het om nuut na God en na ander mense te kyk.

Lees ook prof Cas Vos se gedig oor die Reformasie, oor ’n uitreik na vlugtelinge in Athene, oor ’n 93-jarige lidmaat wat wys ’n mens is nie te oud om steeds op God se roeping te antwoord nie, oor kerkmusiek wat in braille beskikbaar gestel word en heelwat meer.

2017.10.20

Kerkbode: 8 September 2017

Lees in die jongste Kerkbode ...

In Kerkbode van 8 September is daar nuus oor gesprekke oor kerkeenheid, oor ’n inisiatief van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke om waardes in Suid-Afrika te vestig en korrupsie te bestry, en oor ’n NG gemeente wat nou doleer.

Lees oor die hulp wat die Vrystaatse Sinode verleen om mense te ondersteun na plaasaanvalle en oor vroue wat die leiding geneem het tydens die Reformasie.

Daar is ’n verhaal van ’n inspirerende werkskeppingsprojek in Stellenbosch en nog ’n verhaal van nog so ’n inspirerende
projek op Hofmeyr in die Oos-Kaap.

Lees ook oor bendes en die moeilike taak vir die kerk om vir jong mense ’n alternatief te bied.

2017.09.08

Kerkbode: 25 Augustus 2017

Die jongste Kerkbode ...

In Kerkbode van 25 Augustus kan u lees van die doelbewuste skuif wat ’n aantal gemeentes in die Oostelike sinode wil maak om meer missionaal kerk te wees.

Daar word berig oor ’n nuwe sentrum vir vroeë kinderontwikkeling in Britstown, van Duitse gelowiges wat omgee vir vlugtelinge, NG lidmate wat omgee vir gestremdes.

Lees ook van Wes-Kaapse vroue wat praat oor vroue in die bediening, van ’n vrou wat as teologiedosent aangestel is by Tukkies, oor prof Elna Mouton van Maties en van ds Delmarie Viljoen se ekumeniese bediening in die Suid-Vrystaat.

Daar is ‘n artikel oor spirituele begeleiding, ‘n verhaal van ‘n lidmaat wat deur haar werk ander vroue bemagtig om na weeskinders en bejaardes om te sien, en ’n storie van strome van liefde van talle mense wat oor jare ’n seun help om na ‘n motorongeluk weer homself te word.

2017.08.25

Kerkbode: 11 Augustus 2017

Lees in die jongste Kerkbode ...

In Kerkbode van 11 Augustus is daar twee verhale van gemeentes wat grense oorsteek. In een geval het die gemeente bedienings vir Chinese en Sotho-lidmate naas die tradisionele  Afrikaanse bediening. In die ander verhaal het die tieners van ‘n voorstedelike NG gemeente in Pretoria ’n vakansieprogram gehad saam met tieners uit die VGKSA in Ivory Park en hul eie soort “potjiekos” gemaak.

Kerkbode vertel ook twee verhale van mense wat ander se lewens verryk. Die een is ‘n Vrystaatse orrelis wat haar liefde vir musiek met mense van alle kleure en geure deel. Die ander is ’n dominee wat mense help om ’n Johannes 10:10-lewe te lei.

Lees verder die verhaal oor vredesgebede wat die wêreld help verander het en wat afgevaardigdes na die Wêrelgemeenskap van Gereformeerde Kerke kon hoor.

Daar is ’n verhaal wat vertel hoe die NG gemeente Lux Mundi ’n baken van lig geword het vir ’n mens wat moed verloor het.

Lees ook oor ...

  • die konferensie oor Skrifgesag en Skrifgebruik wat op Brits gehou is,
  • oor die vergadering van die NG Kerk se Afrika-familie wat in Kempton Park gehou is en
  • van twee boeke wat daar bekend gestel is.

2017.08.11

Kerkbode: 28 Julie 2017

Lees in die Kerkbode van 28 Julie ...

...  van jong mense aan die Wes-Rand wat besef dat hulle gedeelde Christelike identiteit sterker is as hulle verskillende etniese identiteite.

Daar is ’n artikel oor Philippolis in die Vrystaat waar mense se geloof neerslag vind in praktiese omgee vir mekaar.

Lees ook ’n verhaal oor versoening uit die NG Kerk se susterskerk in Japan, van ‘n tentmakerdominee wie se “sekulêre werk” vir hom ’n bediening is en oor die Kerkhervormer Johannes Calvyn se pastorale kant.

Daar is verskillende bydraes wat aansluit by die onlangse algemene vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke en inligting oor die komende hofsaak waarin gevra word dat die besluite van die Algemene Sinode van 2016 oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag tersyde gestel word.

>e-Kerkbode: Naas die harde kopie van Kerkbode is ‘n elektroniese weergawe ook beskikbaar. Teken gratis in by: www.kerkbode.co.za en ontvang die kerknuus kraakvars op jou rekenaar.

>Kerkbode - app: (Android selfone, tablette en Apple iPhone en iPad).  Die app is gratis beskikbaar by Google Play en Apple se App Store, en kan maklik opgespoor word deur vir die sleutelwoord "Kerkbode" te soek. 

2017.07.28

Kerkbode: 23 Junie 2017

Lees in die Kerkbode van 23 Junie ...

... nuus oor die hulp van oral oor instroom na die Suid-Kaap om die nood te verlig wat ontstaan het nadat brande op plekke soos Knysna en Plettenbergbaai verwoesting gesaai het.

Daar is ook nuus oor die vergadering van die Vrystaatse sinode en van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se gevolgtrekking dat dié land se regering sy morele legitimiteit verloor het.

Lees ook die verhaal van ’n lidmaat in die Laeveld wat ’n verskil in die lewens van duisende ander maak, van ’n bediening in die Verenigde Arabiese Emirate en van die onlangse predikantekonferensie van die Oostelike Sinode.

>e-Kerkbode: Naas die harde kopie van Kerkbode is ‘n elektroniese weergawe ook beskikbaar. Teken gratis in by: www.kerkbode.co.za en ontvang die kerknuus kraakvars op jou rekenaar.

>Kerkbode - app: (Android selfone, tablette en Apple iPhone en iPad).

Die app is gratis beskikbaar by Google Play en Apple se App Store, en kan maklik opgespoor word deur vir die sleutelwoord "Kerkbode" te soek.

2017.06.23

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Oktober-uitgawe

2018.10

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
21 September 2018

 2018.09.21