Gronddebat

Die NG Kerk wil  graag reageer op die uitnodiging om kommentaar daarop te lewer.

In die voorbereiding van die NG Kerk se dokument het ons met landbou- en politieke organisasies asook ander belanghebbendes oor hierdie saak gesels.

Klik hier vir die kommentaar van die NG Kerk oor die gronddebat. In hierdie dokument maak die NG Kerk dit duidelik dat:

  • hy teen die verandering van die grondwet is;
  • hy teen onteiening sonder vergoeding is;
  • die beskerming van voedselsekerheid van die uiterse belang is;
  • daar gekyk moet word na modelle wat reeds goed werk;
  • daar gekyk moet word na redes vir die mislukking van grondhervorming tot dusver.

Sien ook die brief oor die NG Kerk en grondhervorming.

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se November-uitgawe

2018.11

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
2 November 2018

 2018.11.02