Kerkbode 21 September 2018

Lees in die Kerkbode van 21 September ... 

van “Dis tyd om te sing!”, die eerste massakoor en sangfees wat in die Kaapstadse stadsaal gehou is.

Lees ook van ʼn erediens met die tema van restitusie wat in die Groote Kerk in Kaapstad gehou is.

Daar is die verhaal van Willem Janse van Rensburg, ʼn man wie se lewe skeefgeloop het, maar wat sy lewe as ’t ware teruggekry het toe hy begin het om kinders tot diens te wees.

Lees ook van die Vrystaatse VBO-week en die verskillende scenario’s wat moontlik op die NG Kerk wag.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, skryf in sy rubriek oor sy persoonlike standpunt oor selfdegeslagverhoudings.

2018.09.21

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Oktober-uitgawe

2018.10

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
21 September 2018

 2018.09.21