Kerkbode 2 November 2018

In die Kerkbode van 2 November ... 

verduidelik ds Immanuel van Tonder waaroor  “mindfulness” gaan – en hy vertel wat dit vir hom beteken het toe sy huis onlangs afgebrand het.

Prof Johan van der Merwe praat oor die lesse wat hy van die ontvangkant af oor siekebesoek geleer het toe hy verlede jaar half-verlam in die hospitaal gelê het nadat hy geopereer is om ʼn kwaadaardige kankergewas te verwyder.

Lees ook hoe Ouma Lena se huis buite Stilbaai ʼn vangnet vir kinders geword het.

Prof Cas Wepener skryf oor wat die kerk in dié tyd van die jaar kan leer by “die liturgie van die mall”.

Daar is ʼn berig oor ʼn konferensie wat onlangs  oor Vroeë Kinderontwikkeling gehou is met die oog daarop om gemeentes te help om daarby betrokke te raak.

Lees ook oor die sittings van die Oostelike Sinode en Sinode Hoëveld.

2018.11.02

Kerkbode 21 September 2018

Lees in die Kerkbode van 21 September ... 

van “Dis tyd om te sing!”, die eerste massakoor en sangfees wat in die Kaapstadse stadsaal gehou is.

Lees ook van ʼn erediens met die tema van restitusie wat in die Groote Kerk in Kaapstad gehou is.

Daar is die verhaal van Willem Janse van Rensburg, ʼn man wie se lewe skeefgeloop het, maar wat sy lewe as ’t ware teruggekry het toe hy begin het om kinders tot diens te wees.

Lees ook van die Vrystaatse VBO-week en die verskillende scenario’s wat moontlik op die NG Kerk wag.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, skryf in sy rubriek oor sy persoonlike standpunt oor selfdegeslagverhoudings.

2018.09.21

Kerkbode 17 Augustus 2018

Lees in die Kerkbode van 17 Augustus ... 

hoe die pad van versoening ʼn NG dominee gebring het by vennootskappe met plaaslike leiers van die EFF en die ANC-vroueliga.

Daar is ook ʼn verhaal van dokters en ander mediese personeel wat hulle dienste gratis aanbied om te help waar die staat nie kan bykom nie.

ʼn Groepie jong werkendes in Pretoria het probeer om armoede beter te verstaan deur ʼn week lank soos armes te eet.

Lees van hulle ervaring. Kerkbode vertel ook hoe boere van Fochville wat voel die Here seën hulle so dat hulle nou ander boere help wat onder droogte ly.

Lees ook hoe die Nehemia-Bybelinstituut se kursusse deur ʼn gemeente in Beaufort-Wes gebruik word, van ds Arion Naidoo wat nou ʼn NG gemeente in die Kaap bedien, van ds Nico de Klerk se vordering op sy pelgrimstog, van die aktuarius wat nou ook ʼn advokaat is, en van ʼn beeldhouer wie geloof neerslag vind in sy konseptuele kuns.

Daarby bevat dié uitgawe van Kerkbode die derde aflewering in Atlas se reeks oor hoe die NG Kerk die Bybel verstaan.

2018.08.17

Kerkbode 3 Augustus 2018

Lees in die Kerkbode van 3 Augustus ...

...van ʼn paar merkwaardige reise.

Op die voorblad is daar die staptog van 2750 km wat Nico de Klerk van die Uniegebou in Pretoria tot by die Parlement in Kaapstad aanpak. Dis ʼn pelgrimstog waardeur hy die saadjies van entrepreneurskap in arm gemeenskappe oral langs die pad wil saai.

ʼn Ander reis is deur ʼn groep oud-soldate aangepak Angola toe. Dertig jaar gelede het hulle daar oorlog gemaak en van hulle makkers verloor. Dié slag was dit ʼn vriendskapstoer met versoening tussen ou vyande en heling vir baie van hulle.

Die derde reis is deur ʼn leiersgroep van Bybel-Media Indië toe aangepak. Daar het hulle gaan kyk hoe die ondersteuning wat uit Wellington aan ʼn bediening in Indië verleen word, verstommende vrug oor dié reuseland dra.

Lees ook oor die Verenigende Gereformeerde Kerk se nuwe Algemene Sekretaris, oor die NG Kerk se internasionale ekumeniese bande, oor ʼn interessante skildery, en interessante boeke.

Dié uitgawe bevat ook die tweede aflewering in die reeks oor hoe die NG Kerk volgens sy amptelike besluite die Bybel verstaan.

2018.08.03

Kerkbode 20 Julie 2018

Lees in die Kerkbode van 20 Julie ... 

Een ding wat al meer in NG gemeentes gebeur, is dat gelowiges oor grense beweeg: grense van ras, grense van klas, grense van denominasie, en nog meer. Alles omdat ons al beter verstaan dat Christus se liefde oor grense vloei. In Doornkloof het dit op ʼn besondere manier gebeur ná ʼn moord op ʼn sypaadjie. In die Noord-Kaap het dit gebeur by ʼn ekumeniese dag op Britstown. In Kleinmond het dit by ʼn Gee-basaar gebeur. In Riebeeckstad in die Vrystaat doen hulle dit op verskillende maniere wat wissel van ʼn naskoolsentrum en ʼn jeugdiens tot ʼn Imagine Kidz-week in die vakansie en koffiekuiers by mense se huise. In Lusaka gebeur dit by die gemeente se maandelikse markdag. En Louwtjie Bouwer beywer hom daarvoor dat dit al meer op plase sal gebeur.

En dan is daar nog ʼn klomp ander leesstof ook, onder meer die eerste bydrae in ʼn reeks oor wat die NG Kerk reeds in die verlede besluit het oor hoe ons die Bybel moet verstaan.

2018.07.20

Kerkbode 15 Junie 2018

Lees in die Kerkbode van 15 Junie ... 

waar vertel word van ʼn inisiatief om gemeentes in die onrusgesteisterde Noordwes te help om vir versoening in hulle omgewing te werk.

Daar is ook die verhaal van Gamkavallei, ʼn NG gemeente sonder rassespanning, maar wat die uitdaging van armoede takel.

Lees ook oor  ʼn NG predikant se bediening in Skotland in ʼn samelewing wat kerk eintlik die rug gekeer het.

Daar is verder ʼn onderhoud met Cecile Cilliers, die eerste vrou wat in die leierskap van die Algemene Sinode gedien het, oor haar debuutbundel kortverhale.

Lees oor prof Dirkie Smit se Annie Kinkead Warfield lesings, oor die Winterskool op Stellenbosch, oor die bekendstelling van ʼn boek oor Maria, en oor ʼn skildery van Pablo Picasso oor die kruisiging.

2018.06.15

Kerkbode 18 Mei 2018

Lees in die Kerkbode van 18 Mei ...

Op 76 het ds Petrus Moolman sy doktorsgraad verwerf oor hoe ʼn holistiese seniorbediening vir die kerk kan lyk. Kerkbode vertel meer van dié gedagtes wat hy met die kerk wil deel.

Lees ook oor ʼn bediening vir kwesbare vroue wat in twaalfde kanse glo; van ʼn gemeente wat ʼn arm gemeenskap in Mosambiek besoek het en ryker teruggekom het as wat hulle gegaan het; en van die kerk se “biesiemandjie vol hoop” vir vroue met krisisswangerskappe.

Alan Childs vertel watter hoop daar lê in vennootskappe met nie-regeringsorganisasies vir stadsgemeentes wat sukkel om te oorleef.

Kerkbode stel u ook voor aan Pierre du Plessis, die wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir debuutwerke met sy boek: Jesus ruik na mirre en stof.

Lees ook die jongste nuus oor die hofsaak tussen ʼn groep lidmate en die kerk, oor ʼn koorfees, oor die kerk se pogings om rustigheid in Noordwes-te help bring, en oor samewerking tussen kerke in Tshwane.

Kerkbode 4 Mei 2018

Lees in die Kerkbode van 4 Mei ...

......die verhaal van ʼn gewese NG dominee wat sport gebruik om jong mense te bereik.

Lees ook hoedat ʼn Bybelse tuin ingespan word om die boodskap van die evangelie tuis te bring.

Lesers kan vir prof Louis Jonker, wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys beter leer ken.

Daar is ook bydraes wat van verskillende kante af na missionaliteit kyk.

Lees oor die Protestantse Kerk in Nederland wat worstel met die vraag of die kerk te wit is, en oor die Sielkundigevereniging van Suid-Afrika se nuwe riglyne vir sieklkundiges om met gay en ander seksueel diverse mense te werk.

2018.05.04

Kerkbode 20 April 2018

Lees in die Kerkbode van 20 April ...

...... lees en kyk foto’s van die onlangse #imagine-feeste by Bredasdorp, Jeffreysbaai, Bothaville en Bela-bela. Daar is nuus oor die Andrew-Murray-, Cordis Trust en ander pryse. Twee jong dominees vertel van positiewe belewenisse wat hulle onlangs gehad het.

Ds Nelis Janse van Rensburg skryf oor die kerk en evangelisasie, Henco van der Westhuizen oor hoe Luther se denke oor hoe ‘n mens God leer ken, en dr Frits Gaum oor artikel in die Nederlandse Geloofsbelydenis.

Daar is nuus uit die Wes-Kaap oor hoe die kerk op rampe moet reageer, oor die kerk en diskriminasie teen vroue, en oor hulpmiddels vir gesprekke oor seksualiteit.

Lees ook in die kunsrubriek oor ‘n skildery van Christus in die agterbuurt.

2018.04.20

Soek

LiG Tydskrif

 Lees in LiG se Des/Jan-uitgawe

 

2018.12

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
2 November 2018

 2018.11.02